Nỗi đau của nạn nhân bão Harvey

Phóng viên SBTN đã đến một khu vực nước lũ vừa rút hết và gặp gỡ một số người dân sinh sống tại đây. Các đồ vật, trang thiết bị trong nhà đều bị hư hại nặng và phải bỏ ra ngoài tạo nên một núi rác. Bên trong các căn nhà thì bị mục nát. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.