23/03/2017 | 27

Nội bộ nhà cầm quyền CSVN chuẩn bị đón “bão” lớn?

Trong những tuần lễ gần đây, ở Việt Nam xảy ra rất nhiều vụ đơn tố cáo các quan chức, từ tố cáo ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho tới tố ông bí thư thành ủy Đà Nẵng tham nhũng. Đây là kịch bản quá quen thuộc ở mỗi lần bộ máy chóp bu của đảng cầm quyền chuẩn bị cho bầu bán, mà đặc biệt là sắp tới đây, ghế tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng cũng lung lay khi nửa nhiệm kỳ còn lại của ông cũng sắp hết.