20/01/2015 | 0

Nội bộ Đảng tranh giành quyền lực – Nguyễn Tấn Dũng bị đề nghị giảm quyền

Nội bộ Đảng tranh giành quyền lực – Nguyễn Tấn Dũng bị đề nghị giảm quyền

Theo ý kiến này, Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn của thủ tướng, bám sát nội dung hiến pháp, đề nghị cân nhắc để không trao quyền cho Thủ tướng ở các lĩnh vực:

-Chỉ định bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong khi chờ quốc hội phê chuẩn và chủ tịch nước bổ nhiệm ;

– Quyết định mô hình tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương ;

– Quyết định giải thể các tổng cục, cục khi thấy hoạt động không có hiệu lực, hiệu quả, hạn chế phình bộ máy ;

-Chỉ định Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu bầu vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ;

– Việc quyết định và chỉ đạo để thi hành lệnh tổng động viên, hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp.

Chủ tịch Quốc hội CSVN – ông Nguyễn Sinh Hùng nhận định, cái gì hiến pháp giao thì dự luật phải thể hiện rõ để thi hành, còn không giao thì không đưa vào. Hiến pháp quy định khi cấp trưởng có chuyện thì cử cấp phó tạm nắm quyền, ví dụ một bộ trưởng điều động đi thì cử thứ trưởng thay, thủ tướng đi vắng có phó thủ tướng thay quyền giải quyết công việc. Ông Hùng chất vấn:”Giờ thêm thủ tướng được giao quyền bộ trưởng, thì ai đưa ra đề nghị ?”.

Về việc tổng động viên, theo ông Hùng, chỉ khi nào có lệnh tổng động viên thì mới tổ chức thực hiện. Nếu chưa đến mức tổng động viên mà ban hành lệnh tổng động viên là không được. Ông Hùng nói rõ: “…Vấn đề này là do quốc hội quyết định, chủ tịch nước công bố, đi theo đó là các biện pháp, quyền đặc biệt, tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, nhiệm vụ được giao luôn ở Hội đồng an ninh quốc gia…”

Việc dự luật quy định giảm thẩm quyền của thủ tướng có thể được xem như là 1 đòn đánh vào ông Dũng từ phía ông Hùng. Ngoài việc tranh giành vị thế, sức ảnh hưởng trong nội bộ ĐCSVN, việc tranh giành quyền lực thực tế, kiểm soát bộ máy nhà nước cũng không kém phần sôi động.

Thực tế hiện nay, quốc hội CSVN vẫn được xem là một quốc hội ít thực quyền, với toàn “nghị gật”. Chính phủ do ông Dũng đứng đầu có nhiều thực quyền hơn và chi phối mọi hoạt động của nhà nước CSVN. Do vậy, phía Quốc hội CSVN muốn giảm thực quyền của Thủ tướng trong tổ chức, quản lý bộ máy hành chính, giao lại việc này cho quốc hội và hội đồng nhân dân.

Tuy nhiên, dự luật vẫn còn đang được lấy ý kiến hoàn thiện và chưa được thông qua, do vậy, cuộc tranh giành quyền lực này chưa có hồi kết.

Nhật Nam / SBTN