24/12/2017 | 1

Noel – nghĩ về Chúa và Phật… (Trần Mạnh Hảo)

Noel – nghĩ về Chúa và Phật… (Trần Mạnh Hảo)

Tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Tôi tin Chúa theo kiểu của mình. Tôi chấp nhận Thiên Chúa ở khắp mọi nơi trong các nhà thờ Tin Lành, giáo đường Chính Thống Nga- Hi Lạp, Đông Âu, trong các nhà thờ theo đạo Chúa La Mã.

Chúa cũng có mặt ở ngay trong Chùa thờ Phật, giống như lần tôi được sư ông Thích Nhất Hạnh mời đến Làng Mai cách Paris 800 km, để tham gia một cuộc tu tập thiền định. Ngay bên căn phòng tôi ngủ ở Làng Mai vẫn còn một mô hình thu nhỏ tượng Chúa Hài Đồng bên bò lừa và cha mẹ Ngài…sau lễ Noel năm 2014. Một sư ông tu Phật trong Làng Mai vốn trước là linh mục Thiên Chúa giáo đã qua ngôi nhà thờ vắng cha xứ của người Pháp để làm lễ cho giáo dân…

Sư ông Thích Nhất Hạnh trong mùa Noel năm ấy, lúc Ngài còn khỏe, cũng giảng một bài cực hay về Thiên Chúa xuống thế làm người cho các thiền nhân người Âu Mỹ làm họ vô cùng cảm động. Sư ông Thích Nhất Hạnh bảo tôi : Trần Mạnh Hảo vẫn tiếp tục tin Chúa vẫn có thể thành một Phật tử nếu Hảo hướng thiện và tịnh tâm trong thiền định…

Bố tôi là con đẻ của một gia đình có truyền thống thờ Phật. Năm 1956, em út của ông nội Phạm Văn Khai của tôi là sư cụ Phạm Văn Niên – trụ trì chùa Thư Điền bị đội cải cách ruộng đất quy lên địa chủ và tịch thu Chùa mang tượng Phật ra sân báng bổ, đấu tố. Sư cụ Phạm Văn Niên đã phải thắt cổ tự tử ngay trong chùa để phản đối đội cải cách ruộng đất phá chùa.

Rõ ràng Phật giáo, quốc giáo của dân tộc Việt Nam đã truyền trong dòng máu của tôi. Ngay từ lúc sơ sinh, vì những nguyên cớ tướng số tử vi gì đó, ông nội đẻ ra bố tôi đã cho ông nội Trần Văn Sinh nuôi nấng và rửa tội theo đạo từ tấm bé.

Cũng như thế, tôi sinh ra đã được bố mẹ cho rửa tội và trở thành Ki – tô hữu từ trong nôi. Tôi tin Chúa và Chúa đã ngự trong tôi. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, nhất là những nơi khốn khó bần hàn…

Và khi tôi sống lương thiện từ tâm, thì tự tâm tôi cũng có Phật. Trong tôi, có cả Chúa và Phật : Chúa là tôn giáo, là niềm tin vào sự sống lại, vào nước Trời sau sự chết. Phật là một triết học hơn là một tôn giáo. Phật không tin có Thượng Đế.

Ngài Thích ca Mầu ni thời trẻ là một tín đồ Bà La Môn sùng đạo vô cùng. Ngài luôn cầu tam vị nhất thể thần Brhama, Visnu, Shiva cho chúng sinh thoát khổ. Nhưng Phật cầu Thượng Đế mãi không được, rốt cuộc Ngài không tin vào Thượng Đế nữa.

Ngài đi tìm một lối thoát khổ cho con người là tu tâm, dưỡng tính để tìm ra Niết Bàn trong chính tâm hồn mình và Niết Bàn nơi trần gian hiện thực. Đạo Phật chính là một liệu pháp tâm hồn, đi tận cùng tâm trong thiền định sẽ thành Phật, sẽ gặp Niết bàn.

Theo Phật, tu tâm tốt chết rồi sẽ được TỊNH DIỆT, không phải luân hồi nữa. Cứu khổ của nhà Phật là cứu người không phải bị đọa đầy luân hồi, thoát luân hồi mới được vào cõi TỊNH DIỆT. Hỏi Phật : cõi TỊNH DIỆT có phải Niết Bàn hay không thì người không nói…

Sở dĩ con người phải bị luân hồi vì kiếp này tu chưa tốt, khi nào tu tâm tích đức trọn vẹn mới thoát luân hồi mà vào TỊNH DIỆT.

Tôi tin Phật nhân từ vô cùng và tin Chúa lòng lành vô song.

Chúa không phạt ai trong địa ngục đời đời như giáo điều đe dọa. Thiên Chúa giáng thế để đem TIN LÀNH đến cho dân ngoại. Chúa không còn là vị thần độc tôn của dân Do Thái nữa. Vì dân ngoại mà Chúa bị các thầy trưởng tế trong đền thờ Jerusalem và quan cai trị La Mã đóng đinh trên thánh giá.

Chúng ta thấy khi Chúa sinh ra, ngoài mấy chú mục đồng người Do Thái, chỉ có mấy ông vua ngoại đạo từ phương Đông đến mừng Ngài giáng thế. Chính Chúa và đạo Ngài do các tông đồ truyền dạy, ba trăm năm sau, vũ khí tình thương yêu của Thiên Chúa đã chiến thắng lưỡi gươm của các vua La Mã khi vua Constantin không giết kẻ có đạo nữa và trở lại đạo, biến Thiên Chúa giáo thành quốc đạo của toàn đế quốc La Mã nằm xung quanh biển Địa Trung hải.

Hôm nay, cả thế giới ăn mừng lễ Noel. Tôi nhận được nhiều lời chúc Giáng Sinh từ các anh em Phật giáo, các anh em vô thần. Không hiểu sao, tôi lại thấy tinh thần của Đức Phật bàng bạc trong lời kinh cầu Chúa mùa Noel này.,.

Sài Gòn chiều Noel 24-12-2016 …[Bài viết cũ được tác giả chia sẻ lại]

Trần Mạnh Hảo

Nguồn: Sài Gòn Báo

(Các bài viết trong mục Blog thể hiện quan điểm riêng của tác giả)