Nó Và Tôi, Giờ Này Anh Ở Đâu & Có Những Người Anh

Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH kỳ này sẽ gửi đến những người luôn luôn nghĩ đến những người lính VNCH một liên khúc nói về các binh chủng của chúng ta. Liên khúc này nói lên sự hy sinh to lớn của những người lính và tình thương của những người hậu phương gửi đến các anh chiến sĩ ngoài chiến tuyến. Đó là liên khúc gồm các nhạc phẩm: Nó Và Tôi, Giờ Này Anh Ở Đâu & Có Những Người Anh. Mời quý vị cùng thưởng thức chương trình sau đây.