18/03/2018 | 1

Nợ quốc gia Mỹ vượt 21,000 tỷ USD mặc cho ông Trump hứa sẽ giảm

Nợ quốc gia Mỹ vượt 21,000 tỷ USD mặc cho ông Trump hứa sẽ giảm

Washington, DC. (CBS) – Hơn một năm trước, Tổng Thống Trump cam kết xóa nợ quốc gia trong vòng 8 năm. Nhưng theo Bộ Tài Chính, lần đầu tiên trong lịch sử, nợ quốc gia vượt quá 21,000 tỷ Mỹ kim trong tuần này.

Mức nợ lịch sử xảy ra ngay sau khi Quốc Hội thông qua và ông Trump ký lệnh đình chỉ giới hạn nợ liên bang vào tháng trước, cho phép chính phủ mượn lượng tiền không giới hạn cho tới ngày 1 tháng 3 năm 2019.

Theo dữ liệu của Bộ Tài Chính, khi ông Trump lên nắm quyền vào ngày 20 tháng 01 năm ngoái, nợ quốc gia là 19,900 tỷ Mỹ kim. Kể từ đó, quốc hội do đảng Cộng Hòa dẫn đầu, đã thông qua dự luật cắt giảm thuế 1,500 tỷ Mỹ kim và thỏa thuận ngân sách 2 năm, kết hợp lại dự trù sẽ tăng thâm hụt ngân sách và nợ quốc gia. Ủy Ban Ngân Sách Liên Bang ước tính mức thâm hụt hàng năm có thể lên tới 2,100 tỷ Mỹ kim mỗi năm trong thập niên tới, đẩy mức nợ liên bang cao hơn nữa.

Đảng Cộng Hòa từng chống lại mức nợ quốc gia dưới thời Tổng Thống Obama, khi nó tăng từ 10,6000 tỷ Mỹ kim lên 19,900 tỷ Mỹ kim, gần gấp đôi. Nhưng ít người thẳng thắn lên tiếng về tình hình, với đảng Cộng Hòa kiểm soát Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc.

Thượng Nghị Sĩ Rand Paul, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Kentucky, ngăn chặn dự luật ngân sách vào tháng trước tại Thượng Viện, chỉ trích đảng Cộng Hòa thực hiện đúng những gì mà họ đã chỉ trích chính phủ của ông Obama làm.

Thượng Nghị Sĩ Bob Corker, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Tennessee, gọi nợ liên bang là mối đe dọa lớn nhất với quốc gia, khi nó vượt quá 20,000 tỷ Mỹ Kim lần đầu tiên vào tháng 9.

Tuy nhiên nợ quốc gia tăng không phải là chủ đề thường xuyên của ông Trump. Khi nhắc tới, ông dường như không quá quan tâm. Ông nói ông sẵn sàng loại bỏ hoàn toàn nợ trần. (Nguyên Trân)