12/09/2017 | 0

Nợ quốc gia Hoa Kỳ lên tới mức lịch sử 20 ngàn tỷ USD

Nợ quốc gia Hoa Kỳ lên tới mức lịch sử 20 ngàn tỷ USD

Washington DC. (Reuters) – Theo CBS News, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, nợ quốc gia lên tới 20 ngàn tỷ Mỹ Kim vào thứ Sáu 8 tháng 9, sau khi Tổng Thống Trump ký vào dự luật lưỡng đảng tạm thời nâng giới hạn nợ quốc gia trong 3 tháng.

Theo Bộ Tài Chính, tổng thống ký vào dự luật này trong khi đang ở Trại David, nâng nợ quốc gia lên khoảng 318 tỷ Mỹ kim. Trước đó, nợ của Hoa Kỳ nằm ở con số 19.84 ngàn tỷ Mỹ Kim.

Sau khi dự luật được tổng thống ký thành luật, Bộ Tài Chính bắt đầu vay tiền sau vài tháng sử dụng “các biện pháp đặc biệt” để tránh tình trạng vỡ nợ tài chính. Dự luật được Thượng Viện thông qua vào thứ Năm tuần trước với kết quả 80 trên 17, được Hạ Viện thông qua một ngày sau đó với kết quả 316 trên 90.

Khoảng 15 tỷ Mỹ Kim viện trợ khẩn cấp cho nỗ lực hồi phục hậu bão Harvey được kèm theo dự luật ngân sách này.

Từ khi Tổng Thống Trump nhậm chức, khoản nợ 19.84 ngàn tỷ Mỹ Kim tăng thêm 215 tỷ Mỹ Kim. Ông Trump có một quyết định đột ngột khiến đảng Cộng Hòa bất ngờ, đó là thỏa thuận với lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Nancy Pelosi và lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer hôm thứ Tư, cho phép tăng trần nợ trong 3 tháng, để đổi lấy hành động nhanh chóng đối với viện trợ Harvey và chi tiêu ngắn hạn. Bộ Tài Chính có thể tiếp tục vay mượn cho đến ngày 8 tháng 12, tức là khi dự luật này hết hạn. (Mai Đức)