Nỗ lực tìm kiếm dấu vết máy bay mất tích tiếp tục

Thủ tướng Úc cho biết tiếp tục nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.