24/01/2021 | 0

Nỗ lực bãi miễn Thống Đốc Gavin Newsom có liên quan với các phong trào cực hữu

Nỗ lực bãi miễn Thống Đốc Gavin Newsom có liên quan với các phong trào cực hữu

Ảnh: Reuters

Khi đại dịch tiếp tục tấn công các cơ sở kinh doanh, đóng cửa trường học và gây ảnh hưởng đến cuộc sống ở California, Thống đốc Gavin Newsom đã trở thành mục tiêu của sự thất vọng và tức giận đối với một số người, khiến một số người cố gắng truất phế ông khỏi chức vụ hiện tại. Những gì từng bắt đầu như một giấc mơ viễn vông giờ đây lại đang bắt đầu giống như một mối đe dọa chính trị đối với thống đốc đảng Dân chủ này. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Times cho thấy rằng các nhà lãnh đạo chiến dịch bãi miễn đang tìm cách tận dụng tâm trạng hoang mang của công chúng, và đã sớm liên minh với các phần tử cực đoan để giúp thu thập chữ ký.

Các phần tử cực đoan đó bao gồm các nhóm thúc đẩy sự không tin tưởng vào chính phủ, khoa học và y học; những người tuyên truyền về những âm mưu ngày tận thế của QAnon; “Những người yêu nước” sẵn sàng chiến đấu và một tổ chức đang liên minh với nhóm cực hữu cực hữu Proud Boys. Họ giúp tiếp thêm năng lượng cho chiến dịch với các cuộc biểu tình lớn và thường xuyên gây bất mãn vì đeo khẩu trang, ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và chống lại cuộc bầu cử mà họ nói rằng giam lận.

Theo tin từ đài KTLA 5, nhiều người ủng hộ việc bãi miễn không phải là những người cực đoan và có thể không biết về các nhóm cực hữu liên quan đến việc này. Tuy nhiên, với cuộc bạo động tại tòa nhà quốc hội của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1, các nhà tổ chức đang phải vật lộn với hậu quả từ các liên minh của họ. Giờ đây, họ khẳng định những phần tử cực đoan không đại diện cho các giá trị của phong trào bãi miễn nhưng vẫn tiếp tục liên kết với những phần tử này. (BBT)

Cùng chuyên mục