10/01/2016 | 2

Nợ công của Việt Nam lên tới 110 tỉ Mỹ kim theo World Bank

Nợ công của Việt Nam lên tới 110 tỉ Mỹ kim theo World Bank

Tính đến cuối năm 2014, tổng số nợ công của Việt Nam, bao gồm nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh, và nợ của các chính quyền địa phương, ước tính 110 tỉ Mỹ kim. Con số này cao hơn mọi con số đã công bố từ trước tới nay của các cơ quan Việt Nam. Theo đó mỗi người dân Việt Nam đang gánh hơn 1,200 Mỹ kim nợ công, tương đương hơn nửa năm thu nhập.

Nếu xét về tỉ lệ tương đối so với GDP, thì nợ công của Việt Nam theo tính toán của Ngân Hàng Thế Giới tương đương với 59% GDP, xấp xỉ số liệu được Bộ Tài Chính Cộng Sản Việt Nam đưa ra. Nhưng nếu xét về con số tuyệt đối, thì nợ công theo tính toán của Ngân Hàng Thế Giới cao hơn bất cứ số liệu nào được nêu ra trước đó.

Theo Ngân Hàng Thế Giới, toàn bộ dữ liệu về nợ công của Việt Nam được thu thập từ các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ. Đồng hồ nợ công của tạp chí The Economist ghi nhận rằng, vào cuối năm ngoái, mỗi người Việt Nam gánh hơn 914 Mỹ kim nợ công, và hiện tại là 998 Mỹ kim. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tính tới cuối năm ngoái là hơn 2,000 Mỹ kim một năm.

Huy Lam / SBTN