Miền Nam Texas kêu gọi di tản khi bão Hanna chuẩn bị đổ bộ vào cuối tuần này

Miền Nam Texas kêu gọi di tản khi bão Hanna chuẩn bị đổ bộ vào cuối tuần này

Ảnh: Reuters

Tin từ Houston, Texas – Hôm thứ Sáu (24 tháng 7), chính quyền Texas kêu gọi người dân ở một số khu vực miền nam tiểu bang di tản trước khi một cơn bão sẽ gây gió lốc mạnh và mưa lớn vào cuối tuần này. Bão nhiệt đới Hanna đã mạnh lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào thứ Bảy (25 tháng 7), hiện đang cách Corpus Christi, Texas khoảng 80 km về phía nam với mức bão cấp 1 và có sức gió rất nguy hiểm, ít nhất là 121 km/giờ.

Cơ quan Thời tiết Hoa Kỳ cho biết bão Hanna có thể khiến nước dâng cao và lũ lụt nguy hiểm tính mạng, dự kiến sẽ mang lượng mưa đến 375 mm ở các vùng phía nam Texas và đông bắc Mexico. Quận Kleberg phía nam Corpus Christi đã khuyến cáo khả năng có lũ lụt đối với cư dân của Loyola Beach, Ricardo và Riviera, và kêu gọi họ tự nguyện di tản. Dự kiến cơn bão sẽ không ảnh hưởng đến việc sản xuất dầu hỏa ở ngoài khơi.

Các công ty năng lượng đang tiếp tục hoạt động bình thường, không di tản công nhân hoặc ngừng sản xuất khỏi ở Vịnh Mexico. Công ty dầu hỏa Chevron và Royal Dutch Shell Plc đã loại trừ các tác động đến hoạt động sản xuất của họ ở Vịnh Mexico. (BBT)