22/01/2015 | 2

Niên giám điện thoại sắp bị xóa sổ

Niên giám điện thoại sắp bị xóa sổ

Sioux Falls, South Dakota. (CBS) – Mỗi năm quý vị đều nhận được một cuốn niên giám điện thoại với những trang vàng. Vấn đề là quý vị có sử dụng không, và lần cuối quý vị sử dụng là khi nào.

Hiện nay Minnesota đang nghĩ tới chuyện cho phép các công ty điện thoại gởi đi niên giám số qua smart phone, thay cho việc phải in ra hàng triệu cuốn sách bằng giấy. Greg Stanton là một khách hàng, nói ông không bao giờ cầm tới cuốn niên giám, và từ khi có điện thoại thông minh, ông càng không nghĩ tới điều đó. Những người khác cũng vậy. Matt McLarty là một khách hàng khác, hỏi tại sao phải sử dụng niên giám trong khi đã có Internet. Các trang mạng tiện dụng hơn nhiều. Họ chỉ cần gọi một số trên điện thoại di động, nhấn nút và có thể nói chuyện trực tiếp. Mọi nhu cầu của họ được giải quyết mỗi khi online.

Ủy ban Tiện Ích Công cộng Minnesota đưa ra một để xuất, cho phép các công ty cung cấp niên giám điện thoại qua các thiết bị số và di động. Họ chỉ in sách và gởi cho khách hàng một cuốn nếu có yêu cầu. Tuy nhiên ở South Dakota, không có luật nào cho phép công ty điện thoại cung cấp những cuốn niên giám. Do đó, có thể một ngày nào đó, niên giám điện thoại với những trang vàng sẽ bị xóa sổ. (Mai Đức)