26/12/2014 | 0

Những vấn đề về việc người Việt hải ngoại đầu tư tại Việt Nam (P3)

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này tiếp tục câu chuyện về những rủi ro mà những người Việt hải ngoại mang tiền về đầu tư tại Việt Nam với ông Kính Bùi CPA. Đã có khoảng 8000 người Việt mang quốc tịch Hoa Kỳ đã phải từ bỏ quốc tịch vì không dám đương đầu với những hình phạt dân sự và hình sự khi mà chính phủ Hoa Kỳ đang treo giải thưởng lên đến hàng triệu Mỹ kim cho những ai cung cấp thông tin của những người mang tiền đầu tư vào Việt Nam và nước ngoài mà lại trốn thuế. Mời quý vị cùng theo dõi.