12/12/2014 | 1

Những vấn đề về việc người Việt hải ngoại đầu tư tại Việt Nam (P1)

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này trò chuyện cùng ông Kính Bùi – Chuyên viên tài chánh – thuế vụ nói về việc những người Việt ở hải ngoại mang vốn về đầu tư tại Việt Nam. Kinh tế miền Nam Việt Nam đã có giai đoạn khổ sở sau 1975 và nhờ vào sự gỡ bỏ chính sách cấm vận của Hoa Kỳ, nhà nước CSVN đã hứa hẹn mang kinh tế Việt Nam phát triển mạnh với vốn đầu tư từ hải ngoại chuyển về. Và thực tế này đến ngày hôm nay như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi.