NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Hòa hợp hòa giải dân tộc

Xin gửi đến quý vị chương trình Bình Luận của nhà báo Phạm Trần nói về những thay đổi tình hình chính trị Việt Nam sau 40 năm mất miền Nam cũng như vấn đề “hòa hợp, hòa giải dân tộc” giữa người Việt trong nước và hải ngoại, thường hay được nhiều người thảo luận. Mời quý vị cùng theo phần bình luận sau đây.