NHỮNG TIN MỚI NHẤT VỀ VỀ NỖ LỰC VẬN ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI DO SBTN KHỞI XƯỚNG

NHỮNG TIN MỚI NHẤT VỀ VỀ NỖ LỰC VẬN ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI DO SBTN KHỞI XƯỚNG

Tin tổng hợp – Tính cho đến sáng nay đã có 9748 lá thư được gởi đến trực tiếp cho Tổng thống Obama qua trang www.democracyforvietnam.net. Trong khi đó tin cho biết Dân biểu Ed Royce chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện đã gởi một lá thư đến Tổng thống Obama vào thứ Năm tuần trước. Hiện nay, 37 dân biểu khác cũng đồng ký tên vào một lá thư chung gởi đến Tổng thống Obama vào ngày hôm nay để yêu cầu Tổng thống phải áp lực nhân quyền với Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang trong buổi họp.

Tin cho biết Trương Tấn Sang đã lên phi cơ rời khỏi Việt Nam cùng với phái đoàn hàng trăm người bay sang Mỹ, và sẽ đáp xuống phi trường Andrews Air Force nhưng người ra tiếp đón không phải là Tổng thống hay Ngoại trưởng mà chỉ là một nhân viên ngoại giao cấp thấp. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, một cuộc họp báo đã được tổ chức ở Quốc Hội bởi Dân biểu Loretta Sanchez đồng Chủ tịch nhóm Congressional Caucus on Vietnam, Dân biểu Ed Royce Chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, và Dân biểu Alan Lowenthal thành viên nhóm Congressional Asian American Pacific American Caucus, với sự tham dự của nhiều nhà lập pháp, các đại diện của các tổ chức quốc tế và hội đoàn người Việt. SB-TN sẽ tường trình với quý vị về tin này trong bản tin buổi chiều của đài.