25/06/2022 | 182

Những tiểu bang phụ nữ có thể phá thai hợp pháp ở Hoa Kỳ sau khi phán quyết vụ Roe kiện Wade bị đảo ngược

Những tiểu bang phụ nữ có thể phá thai hợp pháp ở Hoa Kỳ sau khi phán quyết vụ Roe kiện Wade bị đảo ngược

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vừa lật ngược phán quyết mang tính bước ngoặt trong vụ kiện Roe và Wade năm 1973, điều này đồng nghĩa với việc khoảng một nửa trong số 50 tiểu bang sẽ cấm hoặc hạn chế gay gắt quyền phá thai của phụ nữ.

Reuters cho biết những hạn chế đầu tiên sẽ có hiệu lực ở 13 tiểu bang áp dụng luật kích hoạt ngay sau khi phán quyết trong vụ Roe kiện Wade bị đảo ngược. Các tiểu bang này bao gồm Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah và Wyoming. Một số luật kích hoạt sẽ cấm phá thai gần như hoàn toàn, trong khi những luật khác cấm phá thai sau sáu tuần hoặc 15 tuần. Thời gian các luật kích hoạt bắt đầu có hiệu lực là khác nhau.

Viện Guttmacher, nhóm nghiên cứu quyền phá thai, cho biết luật kích hoạt của Arkansas có hiệu lực ngay sau khi bộ trưởng tư pháp tiểu bang xác nhận rằng Roe đã bị lật ngược.

Tại Texas, lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết. Viện Guttmacher ước tính có tổng cộng 26 tiểu bang của Hoa Kỳ chắc chắn hoặc có khả năng thông qua luật cấm phá thai, dẫn đến việc phụ nữ ở những vùng rộng lớn ở Tây Nam và Trung Tây Hoa Kỳ không thể tiếp cận dịch vụ phá thai ở đó.

Hầu hết các tiểu bang nơi phá thai vẫn hợp pháp nằm ở Bờ Tây (California, Nevada, Oregon và Washington) hoặc ở Đông Bắc. Theo Viện Guttmacher, một số tiểu bang ở Trung Tây và Tây Nam sẽ giữ việc phá thai hợp pháp như Illinois, Kansas, Minnesota và New Mexico.

 Theo kịch bản đó, một phụ nữ ở Miami, Florida, có thể phải bay đến một tiểu bang khác hoặc lái xe 11 giờ, hoặc hơn 700 dặm (1,100 km), để đến North Carolina, nơi việc phá thai vẫn còn hợp pháp.