Những thiên thần trong vùng bão lũ ở Houston

Người Việt ở Houston đã siết chặt tay nhau, gồng mình vượt qua cơn bão lụt lịch sử với nhiều nhóm thanh niên người Việt đã dùng cano đến từng nhà để cứu những người còn kẹt đến những nơi an toàn. Nhiều nhóm thiện nguyện viên khác đã chuyên chở những nhu yếu phẩm, thực phẩm giao tận tay những người Việt bị nạn ở các nơi tạm trú.