Những thế hệ con nối gót cha anh

Những người lính VNCH ngày xưa đã từng vì lý tưởng tự do mà hy sinh mạng sống của mình, nhưng các thế hệ sau, dù sống ở những xứ sở tự do vẫn không bao giờ quên đi lý tưởng đó và vẫn kiên trì tiếp tục đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do và dân chủ.