02/01/2015 | 1

Những thách thức của TT Rousseff

Những thách thức của TT Rousseff

Brasilia, Brazil. (Reuters) – Sau khi Tổng thống Dilma Rousseff tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì trong ngày hôm qua, các nhà kinh tế và phân tích chính trị nói rằng bà ta sẽ gặp nhiều thách thức phức tạp trong thời gian tới.

Kinh tế gia Claudemir Galvani nói rằng: “thách thức chính của Tổng thống Rousseff là phục hồi lại sự tin tưởng của các nhà đầu tư và tăng nhanh sự phát triển kinh tế. Ông ta nghĩ tỷ lệ lạm phát là một trong những mục tiêu của chính quyền.” Bà Rouseff đã chiến thắng đối thủ với 13% số phiếu trong cuộc bầu cử vòng nhì năm 2010, nhưng chỉ thắng đối thủ với 3% số phiếu qua cuộc bầu cử vòng nhì ngày 26 tháng 10 năm 2014.

Chiến thắng với tỷ lệ phiếu quá ít, làm cho bà ta khó khăn hơn trong việc cải cách chính phủ, chống tham nhũng, kiểm soát lạm phát. Nhà khoa học chính trị Felix Sanchez nói rằng “sự hiện diện nhiều đảng trong chính phủ mới cũng sẽ là những sự thách thức cho Tổng thống Rousseff, bà ta phải đáp ứng nhu cầu của nhiều lãnh vực xã hội khác nhau.” (Huệ Võ)