Những tai nạn bắn rơi máy bay thương mại từ 1967

Tính từ năm 1967, trên 700 người chết qua 19 vụ tấn công.