Những sửa đổi các chỉ thị được áp dụng cho COVID-19 tại quận hạt Santa Clara

Những sửa đổi các chỉ thị được áp dụng cho COVID-19 tại quận hạt Santa Clara

Ảnh: County of Santa Clara Public Health

Theo thông cáo báo chí của quận hạt Santa Clara, Vào ngày 25/1/2021, Bộ Y Tế Công Cộng California thông báo là Vùng Vịnh không còn phải tuân theo Lệnh Ở Nhà Theo Vùng của Tiểu Bang.

Có hiệu lực kể từ ngày 25/1/2021, tất cả các công ty, tổ chức và cư dân Hạt Santa Clara phải tuân theo các hạn chế trong Ngạch Tím của Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn của Tiểu Bang cũng như các hạn chế bổ sung mà Viên Chức Y Tế áp dụng. Sau đây là tóm tắt các sửa đổi có hiệu lực kể từ 25/1/2021.

Chỉ thị bắt buộc áp dụng về giới hạn số người đã được cập nhật, đa số các công ty được mở cửa bên trong nhà phải giới hạn không gian dành cho công chúng xuống mức 20%. Tụ họp ngoài trời tối đa là 3 gia đình hiện được cho phép cho mọi mục đích.

Các buổi tụ họp đông đảo ngoài trời lên đến mức 200 người hiện chỉ được cho phép cho các một số mục đích chính trị, tôn giáo, nghi lễ,… Mọi việc tụ họp bên trong nhà đều bị nghiêm cấm. Ăn uống ngoài trời được cho phép trở lại, ăn uống bên trong nhà hàng hiện vẫn bị nghiêm cấm.

Dịch vụ chăm sóc cá nhân, sinh hoạt thể thao giải trí dành cho người lớn, thể thao chuyên nghiệp và trong các trường đại học được mở lại nhưng phải tuân theo Chỉ thị bắt buộc áp dụng. Chỉ thị bắt buộc đa số những người từ xa đi vào Quận Hạt phải tự cách ly 10 ngày vẫn còn hiệu lực. Các cơ sở lưu trú vẫn không được phép phục vụ cho các mục đích không thiết yếu như du lịch hoặc giải trí.