Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Những sinh hoạt bên lề đại hội Thánh Mẫu 2017

Những sinh hoạt bên lề đại hội Thánh Mẫu 2017

Ngoài những giờ Thánh Lễ trong Đại Hội Thánh Mẫu, quý đồng hương có những sinh hoạt như Hội Thảo, sinh hoạt giới trẻ do quý linh mục giảng thuyết, và những giờ cầu nguyện 14 chặng đàng thánh giá xung quanh khu vực Đồi Can-vê.