21/09/2017 | 0

Những “quả đấm kinh tế” của CSVN thua lỗ nặng nề

Những “quả đấm kinh tế” của CSVN thua lỗ nặng nề

(Ảnh: RFA)

Theo dữ kiện của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cộng sản Việt Nam đưa ra vào ngày 20 tháng 09, tính đến ngày 25 tháng 08, có 43 dự án của doanh nghiệp nhà nước được xem như “những quả đấm kinh tế”, với tổng đầu tư hơn 42,000 tỷ đồng có dấu hiệu bốc hơi.

Cũng theo bộ này, nếu tính cả 12 dự án thua lỗ của ngành công thương thì con số lên đến hơn 100,000 tỷ đồng.

Các “quả đấm kinh tế” thất bại, phải kể đến các dự án của Bộ Giao thông Vận tải, như Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có  27 dự án có dấu hiệu không hiệu quả, với tổng số vốn đầu tư lên đến 909 tỷ đồng. Những dự án này thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Tổng công ty Cà phê…

Có 8 dự án thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả, với tổng mức đầu tư hơn 11,000 tỷ đồng. Cả 8 dự án này đều thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Dù bị thua lỗ trầm trọng, thế nhưng chính sách của đảng cộng sản Việt Nam vẫn là duy trì sự chủ đạo của nền kinh tế quốc doanh, vì có nó thì mới nuôi được đảng viên để đổi lấy sự trung thành vói đảng.

Thời buổi “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, các đảng viên CSVN hiện nay rất thực tế và sống với khẩu hiệu “còn đảng còn tiền”.

Tường Thắng / SBTN

 

TAGS: vinashin