04/03/2021 | 28

Những phần tử cực đoan thảo luận kế hoạch “loại bỏ các nhà lập pháp đảng Dân Chủ”

Những phần tử cực đoan thảo luận kế hoạch “loại bỏ các nhà lập pháp đảng Dân Chủ”

Vào tối thứ ba (ngày 2 tháng 3), Bộ Nội an (DHS) và Cơ quan Điều tra Liên bang FBI đã gửi một bản tin tình báo chung tới các cơ quan hành pháp của tiểu bang và địa phương khuyến cáo rằng một số nhóm trong nước đã “thảo luận về kế hoạch nắm quyền kiểm soát Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và loại bỏ các nhà lập pháp Dân chủ vào hoặc khoảng” ngày 4 tháng 3.

Bản tin có tiêu đề “Khu vực thủ đô quốc gia vẫn là mục tiêu hấp dẫn đối với những phần tử cực đoan bạo lực trong nước,” khuyến cáo rằng “Những phần tử cực đoan bạo lực trong nước” hoặc “Dân quân cực đoan bạo lực” đã bị thúc đẩy bởi cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và do đó có khả năng gây ra mối đe dọa tổng thể cao hơn.

Bản tin cũng nói rằng những phần tử cực đoan bạo lực trong nước tiếp tục có nhận thức về gian lận bầu cử và các thuyết âm mưu khác liên quan đến quá trình chuyển đổi tổng thống, có thể góp phần vào việc họ tiến hành các hành vi bạo lực mà không có khuyến cáo từ trước.

Vào thứ Tư (ngày 3 tháng 3), Hạ viện Hoa Kỳ đột ngột hủy bỏ một cuộc họp vào thứ Năm. Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steny Hoyer đã thông báo cho các nhà lập pháp vào cuối ngày thứ Tư về sự thay đổi lịch trình đột ngột. Khuyến cáo mới được đưa ra khi các viên chức an ninh quốc gia điều trần trước hai ủy ban Thượng viện về phản ứng của cơ quan hành pháp đối với cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1.

Cùng ngày thứ tư , Sở Cảnh sát Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ cho biết họ đã thu được thông tin tình báo cho thấy một âm mưu xâm nhập Tòa nhà Quốc hội bởi một nhóm dân quân đã xác định vào ngày 4 tháng 3. Những người ủng hộ thuyết âm mưu QAnon đã đặt ngày 4 tháng 3 là ngày mà họ tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại nhiệm kỳ.  (BBT)