Những nhạc phẩm của muôn đời

Ở Sài Gòn khi hỏi tên đường, nhớ kèm thêm quận. Cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu là tên con đường cây cao bóng cả ở quận 3 và miệt Phú Nhuận. Thành viên của Việt Nam Quốc dân đảng là Cô Bắc được đặt tên ở con đường nằm gần khu chợ Cầu Ông Lãnh của quận 1, và nằm ở gần chợ Phú Nhuận. Người chị của Cô Bắc là Cô Giang cũng được đặt ở tương tự, sát bên đường Cô Bắc ở quận 1 và Phú Nhuận… Tên của người sáng lập tổ chức Việt Nam quốc dân đảng được đặt ở con đường ngang qua chợ Cầu Ông Lãnh của quận 1, và ở con đường ở quận Tân Phú… Danh tướng Trần Bình Trọng được đặt tên cho con đường ở quận 5, Bình Thạnh và Gò Vấp.