Đang tải...
05/10/2019 | 0

Những người xin visa di dân phải chứng minh có thể tự trả chi phí chăm sóc sức khỏe

Những người xin visa di dân phải chứng minh có thể tự trả chi phí chăm sóc sức khỏe

Ảnh: Reuters

Tin từ Washington, D.C. – Vào tối Thứ Sáu (ngày 4 tháng 10), Tòa Bạch Ốc ban hành một tuyên bố của Tổng Thống Trump yêu cầu những người xin visa di dân phải chứng minh họ có đủ khả năng chi trả chi phí chăm sóc sức khỏe. Hành động có thể khiến người di dân nghèo gặp nhiều khó khăn hơn để vào Hoa Kỳ.

Lưu ý: các chương trình trợ cấp y tế được mua trên theo chương trình Affordable Care Act (Obamacare) sẽ không được tính là một hình thức bảo hiểm phù hợp, theo định nghĩa mới của Tòa Bạch Ốc. Theo chính sách mới của Tòa Bạch Ốc, việc mua bảo hiểm y tế có trợ cấp như Obamacare sẽ khiến người di dân không đủ điều kiện sống ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp.

Quyết định này, được dự kiến sẽ hiệu lực sau 30 ngày. Nó yêu cầu người nộp đơn, bao gồm cả những người có quan hệ gia đình với các thành viên ở Hoa Kỳ cho thấy họ có bảo hiểm y tế hoặc chứng minh khả năng tài chính của họ để tự chi trả chi phí chăm sóc y tế, trước khi được cấp visa và nhận được thẻ xanh trong tương lai.

Tuyên bố này sẽ không áp dụng cho con của những công dân Hoa Kỳ, nhưng chưa có quốc tịch Hoa Kỳ. Người tị nạn và người di dân giành được quyền tầm trú cũng được miễn trừ.

Hành động này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Tổng thống Trump nhằm hạn chế người di dân vào Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng Thống đã sẵn sàng áp dụng một điều luật mới trong tháng này, đòi hỏi nhiều người nộp đơn xin visa di dân phải chứng minh rằng họ sẽ không trở nên phụ thuộc vào các lợi ích công cộng, bao gồm cả trợ cấp y tế nếu họ được phép vào Hoa Kỳ. Tuyên bố này cũng cho phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ cho những người di dân có nguồn lực tài chính “đủ để thanh toán chi phí y tế có thể lường trước một cách hợp lý,” nhưng tuyên bố không nêu chính xác “nguồn lực tài chính” nói trên bao gồm những gì. (Mộc Miên)

Loading...