10/06/2021 | 10

Những người rò rỉ dữ kiện của sở thuế vụ cho ProPublica muốn đảng Dân Chủ tăng thuế

Những người rò rỉ dữ kiện của sở thuế vụ cho ProPublica muốn đảng Dân Chủ tăng thuế

Ban biên tập tờ báo Wall Street Journal (WSJ) cho rằng người rò rỉ dữ kiện của Sở Thuế vụ (IRS) chứa thông tin khai thuế của nhiều cá nhân giàu có nhất của Hoa Kỳ muốn “phục vụ chương trình nghị sự của cánh tả” về luật thuế.

Trong một bài xã luận hôm thứ Ba (ngày 8 tháng 6), ban biên tập nói rằng ProPublica đã tìm cách tác động đến cuộc tranh luận về thuế trong Quốc hội, và trùng hợp với việc phe cánh tả của ảng Dân chủ thúc đẩy tăng thuế đối với người giàu, bao gồm cả việc thực hiện thuế tài sản (wealth tax). Bài xã luận nói rằng người nào đó tại IRS hoặc đã tấn công hệ thống IRS đã làm rò rỉ các tài liệu để ảnh hưởng đến cuộc tranh luận tại Quốc hội về thuế.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã mở đầu phiên điều trần của ủy ban hôm thứ Ba bằng cách đề cập đến vụ rò rỉ thông tin, và ban biên tập WSJ cũng nhắc đến cam kết của ông Wyden trong việc đưa ra một đề nghị để bảo đảm rằng những người giàu đang “trả thuế công bằng.”

Ban biên tập cũng lưu ý rằng không có bằng chứng về tính bất hợp pháp trong dữ kiện được công bố, và ProPublica đang cố tạo ra một vụ bê bối bằng cách tính “thuế suất thực” thông qua việc so sánh lợi ích của cải với số thuế thu nhập phải trả. Nhưng bài xã luận nói rằng “của cải” và “thu nhập” là hai thứ khác nhau, đồng thời giải thích rằng rằng thuế suất ưu đãi cho lãi vốn và cổ tức đã được đa số lưỡng đảng ủng hộ từ lâu.