10/09/2022 | 70

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÓA KHOẢN NỢ SINH VIÊN Ở 7 TIỂU BANG CÓ THỂ PHẢI ĐÓNG THUẾ LỢI TỨC TIỂU BANG

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÓA KHOẢN NỢ SINH VIÊN Ở 7 TIỂU BANG CÓ THỂ PHẢI ĐÓNG THUẾ LỢI TỨC TIỂU BANG

Nhiều người thở phào nhẹ nhõm sau khi được chính phủ xóa các khoản nợ sinh viên, tuy nhiên hàng triệu người trong số đó không thể ăn mừng được lâu vì họ có thể sẽ phải trả thuế lợi tức tiểu bang. Đài NPR cho biết mặc dù những người được Tổng thống Biden xóa nợ không phải trả thuế lợi tức tiểu bang, những người vay nợ tại bảy tiểu bang, bao gồm North Carolina, Indiana, Mississippi, Arkansas, Minnesota, Wisconsin và California, có thể sẽ phải đóng khoản thuế này. Trước năm 2021, luật pháp quy định rằng khi sinh viên được xóa nợ, khoản tiền nợ được xóa bỏ thường được coi là một dạng thu nhập của những người này, và do đó họ phải chịu thuế cả ở cấp liên bang và cấp tiểu bang. Nhưng vào tháng 3 năm 2021, chương trình “American Rescue Plan” đã thay đổi quy định này, ít nhất là tạm thời. Cho đến cuối năm 2025, Quốc hội cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ không coi các khoản xóa nợ sinh viên là một dạng thu nhập phải chịu thuế nữa. Sau khi chính quyền ông Biden công bố kế hoạch xóa các khoản nợ sinh viên, quy định miễn trừ thuế liên bang thật sự giúp tạo ra những thay đổi lớn. Kế hoạch xóa nợ của Tổng thống Biden sẽ hủy bỏ khoản nợ lên tới 10,000 Mỹ kim cho những người kiếm được ít hơn 125,000 Mỹ kim một năm, hoặc dưới 250,000 Mỹ kim một năm đối với các cặp vợ chồng; và kế hoạch này sẽ xóa nợ tối đa 20,000 Mỹ kim cho những người vay đã được nhận khoản trợ cấp Pell Grant ở trường đại học và đáp ứng các yêu cầu thu nhập kể trên. Giả sử mức thuế lợi tức tiểu bang giả định là 5%, người đi vay nhận được 10,000 Mỹ kim tiền hủy nợ sẽ phải trả 500 Mỹ kim tiền thuế lợi tức của tiểu bang.

Image Soure: Reuters