01/09/2017 | 0

Những người bị cấm vào Hoa Kỳ theo lệnh cấm của tổng thống Trump đã có thể xin Visa

Những người bị cấm vào Hoa Kỳ theo lệnh cấm của tổng thống Trump đã có thể xin Visa

Washington DC. (Reuters) – Những người bị cấm vào Hoa Kỳ theo lệnh cấm nhập cư đầu tiên của Tổng Thống Trump hồi tháng 1, nay có thể nộp đơn xin visa trở lại.

Trong một thời gian ngắn sau khi ông Trump ban hành lệnh cấm nhập cư đầu tiên vào ngày 27 tháng 1, một số người có visa hợp lệ đã bị ngăn không cho vào Hoa Kỳ, và bị đưa lên máy bay gởi trả về quê hương.

Hai trong số những người bị trả về là những công dân Iraq Hameed Darweesh và Haider Alshawi. Hai người này sau đó đã khởi kiện ông Trump. Trong vụ kiện, quan tòa liên bang phán quyết rằng lệnh cấm nhập cư là vi hiến và không được thi hành.

Đến tháng 6, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép thi hành một phần lệnh cấm nhập cảnh thứ 2 của Tổng Thống Trump. Để giàn xếp vụ kiện về sắc lệnh đầu tiên, tất cả những người từng có giấy tờ hợp lệ, nhưng không được vào Hoa Kỳ, nay đã có thể nộp đơn xin visa trở lại.

Chính phủ Hoa Kỳ dự định sẽ gởi thư cho những người từng bị từ chối nhập cảnh, để thông báo rằng họ hiện đã đủ tiêu chuẩn để xin lại visa. Lá thư được viết bằng tiếng Anh, tiếng Farsi, và tiếng Ả Rập, và sẽ cung cấp danh sách những dịch vụ hỗ trợ xin visa miễn phí.

Tuy nhiên, chính phủ không bảo đảm rằng những người nộp đơn lại sẽ chắc chắn được cấp visa.

Khoảng 2,000 người đã bị tạm giữ trong vòng 24 giờ từ khi lệnh cấm nhập cư đầu tiên được ban hành, cho tới khi sắc lệnh này bị đình chỉ. Trong cùng thời gian đó, khoảng 140 người đã bị gởi trả về quê nhà. (Ngô Bảo)