Những ngày cuối tháng 4 ở Sài Gòn

Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 này gay gắt nắng. Dòng xe ngược xuôi trên đường và thế giới hàng rong bên vệ đường vẫn trôi đi theo phận đời mưu sinh. Một Sài Gòn lam lũ của 43 năm sau ngày của cuộc chiến.