Những mảnh đời tị nạn tại Thái Lan

Thái Lan từ lâu vẫn là căn cứ địa bên ngoài Việt Nam của những người hoạt động cho dân chủ, nhân quyền hay tôn giáo tại Việt Nam bị CSVN trù dập, không đường sống phải tìm một nơi chốn để nương thân. Tuy không còn bị đe doạ bởi an ninh csvn, nhưng đời sống họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn trước khi đến được bến bờ thật sự tự do. Xin mời quý vị tìm hiểu về những mảnh đời lưu lạc của họ qua phóng sự sau đây.