Những lời chúc Tết của Hội Đồng Quản Trị SBTN & thân hữu

Nhân dịp buổi thâu hình chương trình ca nhạc mừng Xuân Canh Tý 2020 của đài SBTN, Hội Đồng Quản Trị và thân hữu của SBTN đã có đôi lời chúc mừng năm mới tới quý khán thính giả của đài. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: