Những kỷ niệm oai hùng của chiến sĩ VNCH

Bước vào tuần lễ thứ 2 của tháng Tư đen định mệnh. Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH sẽ hồi ức về những tâm tình, những bài thơ, những kỷ niệm oai hùng mà lịch sử đã ghi lại từ những người con thân yêu của tổ quốc VNCH. Kính mời quý vị cùng theo dõi.