Những khách hàng mua Tylenol trong 5 năm qua có thể đủ điều kiện nhận bồi thường trong thỏa thuận trị giá 6.3 triệu Mỹ kim

Những khách hàng mua Tylenol trong 5 năm qua có thể đủ điều kiện nhận bồi thường trong thỏa thuận trị giá 6.3 triệu Mỹ kim

Ảnh: KTLA 5

Theo KTLA, những khách hàng đã mua thuốc Infants’ Tylenol trong 5 năm qua có thể đủ điều iện để nhận một phần trong khoản bồi thường trị giá 6.3 triệu Mỹ Kim. Các nguyên đơn trong vụ kiện tập thể cho rằng nhà sản xuất thiết kế bao bì gây hiểu lầm, khiến khách hàng tin Infants’ Tylenol được sản xuất đặc biệt cho trẻ sơ sinh, trong khi thực tế, thuốc lại chứa acetaminophen lỏng có cùng nồng độ với Children’s Tylenol. Vì vậy, các nguyên đơn cho rằng họ đã trả tiền quá cao cho thuốc.

Theo KTLA, các khách hàng được coi là đủ điều kiện nhận bồi thường nếu họ mua sản phẩm trong khoảng thời gian từ ngày 03/10/2014 đến 06/01/2020. Họ phải nộp đơn yêu cầu bồi thường trước ngày 13 tháng 4 năm 2020.

Công ty Johnson & Johnson Consumer Inc. đã phủ nhận các cáo buộc lừa dối khách hàng, và vẫn tin rằng hai loại thuốc Infants’ Tylenol và Children’s Tylenol là hai sản phẩm khác nhau. Công ty chỉ ra các tính năng an toàn bổ sung có trong Infants’s Tylenol, chẳng hạn như ống tiêm chia liều. Công ty đã thành lập một quỹ bồi thường lên tới 6.3 triệu Mỹ Kim. Khách hàng có thể yêu cầu bồi hoàn tối đa 15.05 Mỹ Kim, tương đương giá trị bảy chai thuốc, mà không cần đưa bằng chứng mua hàng.

Còn với yêu cầu bồi hoàn số tiền lớn hơn, tương ứng với số chai thuốc không giới hạn, công ty Johnson & Johnson có thể yêu cầu bằng chứng mua hàng. Như một phần trong thỏa thuận, Johnson & Johnson cũng sẽ thực hiện những nỗ lực cẩn thận hơn để sửa đổi bao bì của cả hai sản phẩm, nhằm thể hiện rõ rằng nồng độ acetaminophen lỏng trong hai loại thuốc Infants’ Tylenol và Children’s Tylenol là như nhau. (BBT)