Những góc khuất trong các phiên toà xử nhóm Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết

Trong phiên phúc thẩm ngày 18 tháng 03, 2019, toà án Cấp cao cộng sản tại Sài Gòn đã từ chối kháng cáo của 5 nhà hoạt động thuộc nhóm Liên minh Dân tộc Việt Nam và giữ nguyên các bản án đã tuyên bởi toà án cấp thấp hơn trong phiên sơ thẩm.