13/05/2020 | 966

Những gia đình đủ điều kiện tại California sẽ nhận đến 365 Mỹ kim cho mỗi đứa trẻ theo chương trình hỗ trợ đại dịch của tiểu bang

Những gia đình đủ điều kiện tại California sẽ nhận đến 365 Mỹ kim cho mỗi đứa trẻ theo chương trình hỗ trợ đại dịch của tiểu bang

Ảnh: KTLA

Các gia đình ở California có trẻ em đủ điều kiện nhận các phần ăn miễn phí hoặc giảm giá sẽ bắt đầu nhận được một khoản tiền trị giá 365 mỹ kim cho mỗi đứa trẻ trong gia đình bắt đầu từ thứ ba (ngày 12 tháng 5). Các gia đình sẽ được nhận khoản tiền này chỉ một lần.

Khoản trợ cấp này là một phần của chương trình Pandemic Emergency Benefits Transfer (P-EBT) nhằm mục đích giúp đỡ các gia đình mua thực phẩm cho con của họ khi các trường học bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Giám đốc Sở An Sinh Xã Hội của California Kim Johnson cho biết “trước tình hình các trường học hiện đang đóng cửa trên khắp California, nhiều học sinh đã mất các phần ăn trưa do nhà trường cung cấp.”

Những học sinh phải đến trường nhận thức ăn trong thời gian này cũng đủ điều kiện để tham gia P-EBT. Số tiền nói trên sẽ được chuyển vào một tấm thẻ, và sẽ được gửi đến cho các gia đình trong tháng này, bắt đầu từ ngày 12 đến 22 tháng 5. Những người đã nhận được các quyền lợi từ những chương trình bảo hiểm như CalFresh, Medi-Cal hoặc Foster Care sẽ tự động nhận được thẻ P-EBT qua thư.

Các gia đình có trẻ em đủ điều kiện, nhưng không nhận được thẻ P-EBT trước ngày 22 tháng 5 nên ghi danh trực tuyến tại trang web ca.p-ebt.org. Hạn chót ghi danh là ngày 30 tháng 6. (BBT)