Những đứa con ngoan là tài sản lớn nhất của người thương phế binh VNCH

Giã Kim Anh là con của ông Thương phế binh Giã Kim Nhàn trước là lính trinh sát thuộc Liên đoàn 5, Biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, mà đài SBTN có lần loan tin về hoàn cảnh gia đình ông. Sau một năm trở lại, vì buôn bán vé số ế ẩm, lại thêm phần con ăn học, không trả nổi tiền nhà, gia đình ông phải dọn ra ở lề đường Điện Biên Phủ, nhờ tạm mấy cây cột điện giăng bạt che mưa che nắng. Theo quan niệm của người Việt, tháng 7, mùa Vu Lan – mùa của sự báo hiếu. Với Kim Anh, em vẫn luôn là học sinh giỏi nhiều năm liền, vì em biết rằng chỉ có con đường học vấn mới giúp gia đình thoát nghèo. Có lẽ lúc này, những đứa con ngoan là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời người thương phế binh Giã Kim Nhàn.