11/02/2015 | 0

Những dự án ODA lọt danh sách đen

Những dự án ODA lọt danh sách đen

Trong số các dự án này, điển hình nhất là dự án Giao thông đô thị TP Hà Nội với với thời gian lọt vào danh sách đen là 60 tháng, số năm thực hiện là 7 năm và tỷ lệ giải ngân là 30%.

Tiếp theo là dự án Hiện đại hóa quản lý thuế với các chỉ tiêu lần lượt là 34 tháng, 6,8 năm và 2%.

Dự án Phát triển năng lượng tái tạo có các chỉ tiêu là 27 tháng, 5,2 năm, và 29%. Các dự án còn lại được kể tên là Hệ thống hiện đại hóa khu vực tài chính và quản trị thông tin, Đại học Việt Đức, Hỗ trợ quản trị rác thải, Quản trị rác thải công nghiệp, và Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án.

Giám đốc phụ trách danh mục đầu tư và thực hiện dự án của Ngân Hàng Thế Giới – ông Keiko Sato- nhận xét tại một buổi họp được tổ chức ngày 9 tháng 2, tại Hà Nội, rằng số lượng các dự án trong danh sách đen tăng lên. Giai đoạn thực hiện dự án chưa chuẩn bị sẵn sàng, thời khóa biểu hoạt động lỏng lẻo, công tác thu hồi đất chưa sẵn sàng.

Còn nhiều nguyên nhân khác làm cho các dự án bị chậm. Chẳng hạn như các dự án chưa có sự đồng thuận về thiết kế và dự kiến, thiếu vốn, đặc biệt là cho công tác thu hồi đất và tái định cư.

Phó Thủ tướng CSVN Hoàng Trung Hải nói số vốn ODA chưa giải ngân của các dự án đang thực hiện còn rất lớn, khoảng 21 tỷ Mỹ kim. Nếu tình hình giải ngân không được điều chỉnh nhanh hơn, mỗi năm Việt Nam mất hàng trăm triệu Mỹ kim chi phí.

Điều đáng nói là mặc dù trong nước cũng có thanh tra, kiểm tra, nhưng những lỗi lớn trong đầu tư lại được phía ngoại quốc nêu ra.

Xu hướng dùng ODA vì lợi ích phe nhóm trong nội bộ đảng cộng sản cũng đã khiến các công trình dùng vốn ODA rất nhiều, nhưng nhiều công trình không đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước.

Thanh Lan / SBTN