27/10/2022 | 40

Những đợt phát hành trái phiếu kỳ lạ của nhóm doanh nghiệp Vạn Thịnh Phát