Những Điều Mong Muốn Trong Năm Mới 2022

Giã từ 2021 – Bước sang năm mới 2022, phóng viên Vũ Nhân từ Florida tường trình trong phóng sự sau đây những ước mơ momg muốn trong năm mới 2022.

TAGS: 2022