Những điều cần biết trước cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thống đốc Gavin Newsom

Những điều cần biết trước cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thống đốc Gavin Newsom

Khi phiếu bầu cho cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm Thống đốc Gavin Newsom được gửi đến hộ thư của người dân khắp tiểu bang, Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta và Ngoại trưởng Tiểu bang Shirley Weber đã nhắc nhở tất cả người dân California ra ngoài và bỏ phiếu tại một cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 16 tháng 8.

Ông Bonta kêu gọi tất cả người dân California xem xét các biện pháp bảo vệ bỏ phiếu mà tiểu bang đã áp dụng để họ biết rõ về quyền lợi của bản thân và chuẩn bị trước cho ngày bỏ phiếu. Dự luật về quyền của cử tri của California, một bản điều chỉnh của Đạo luật Quyền Bầu cử của California năm 2001, đã được sửa đổi trong sáu năm qua để sử dụng ngôn ngữ đơn giản hơn nhằm bảo đảm rằng các cử tri cảm thấy dễ đọc và dễ hiểu.

Các quyền này được đăng tải trên trang web của Ngoại trưởng Tiểu bang và cũng có thể được tìm thấy trong Hướng dẫn Thông tin về Cử tri được gửi đến mọi hộ gia đình bỏ phiếu cũng như được đăng tại các địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử, trong trường hợp này là ngày 14 tháng 9 năm 2021.

Các biện pháp bảo vệ bầu cử của California mở rộng hơn nhiều tiểu bang khác. Ví dụ: Nevada, Oregon, New York, Florida không bao gồm bỏ phiếu qua thư hoặc các tùy chọn tiếp cận ngôn ngữ trong dự luật về quyền bỏ phiếu của họ. Ngoài ra, New Mexico không bao gồm phiếu thay thế cho người dân nếu họ có sai sót trong lá phiếu ban đầu.