28/02/2015 | 0

Những chính sách của CSVN sẽ có hiệu lực năm 2015

Những chính sách của CSVN sẽ có hiệu lực năm 2015

Dự luật Lao động mới có hiệu lực từ đầu tháng 3, ấn định các công ty không được trả lương cho công nhân dưới mức lương tối thiểu, và trả lương trễ cho công nhân quá 15 ngày phải trả tiền lời.

Nghị định bán các công ty quốc doanh 100% vốn nhà nước cũng sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 3. Theo nghị định này, khi có 2 người mua trở lên phải bán đấu giá.

Trong đầu tháng 3, con số vùng điện thoại sẽ thay đổi. Thành phố Hà Nội đổi từ 4 thành 24, Sai Gòn đổi từ 8 thành 28. Con số vùng ở các tỉnh cũng đều thay đổi. Tuy nhiên, sau ngày 1 tháng 3, Cục Viễn thông mới bàn thảo với các công ty viễn thông về việc thay đổi.

Nghị định số 08 về quan thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 3. Các doanh nghiệp nếu hội đủ điều kiện trong nghị định sẽ được miễn kiểm tra chứng từ liên quan hồ sơ quan thuế, miễn kiểm soát hàng hóa, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nghị định dân chúng đang trông đợi là Nghị định môi trường có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3, quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, xác định thiệt hại đối với môi trường, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra. Hiện giờ tại các thành phố lớn dân chúng đang sống trong tình trạng ô nhiễm, gây ra bệnh tật và họ hy vọng được bồi thường hay giải quyết tình trạng ô nhiễm.

Nghị định sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai giúp vì mục đích nhân đạo cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3. Những cặp vợ chồng không con sẽ có quyền nhờ mang thai giúp vì mục đích nhân đạo.

Hồng Tú / SBTN