Những chia sẻ của cựu quân nhân VNCH về bà Hạnh Nhơn

Xin mời quý vị theo dõi một số chia sẻ của các cựu quân nhân quân lực VNCH trước tin bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn qua đời.