Những cây cầu được xây mới trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè được gọi tắt là kênh Nhiêu Lộc, riêng đoạn chảy qua Sở Thú, người dân Sài Gòn lâu nay vẫn quen gọi là rạch Thị Nghè. Những cư dân lâu đời nơi đây vẫn còn nhớ đến hình ảnh những cây cầu thân thuộc của người Sài Gòn như cầu Thị Nghè, cầu Phan Thanh Giản, cầu Sắt, cầu Bông của miệt Đa Kao… 40 năm đi qua, trên nền những cây cầu cũ đã được xây mới lại. Người xa Sài Gòn sẻ dễ ngỡ ngàng khi trở về vùng kinh rạch Nhiêu Lộc – Thị Nghè của thưở xưa.