Những câu chuyện buồn của đồng bào VN gốc thiểu số đang tị nạn ở Thái Lan

Kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh cùng những câu chuyện buồn của đồng bào Việt Nam gốc thiểu số đang tị nạn ở Thái Lan. Họ là những người Việt gốc H’Mong ở Miền Bắc, người Việt gốc Thượng ở vùng Tây Nguyên Việt Nam bị cảnh sát di trú Thái Lan đến đập cửa bắt đi.