26/04/2014 | 3

Những cách lên dây của đàn Kìm (Nguyệt Cầm) (P2)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG ngày hôm nay sẽ nói về những cách lên dây của đàn Kìm, còn gọi là Nguyệt Cầm. Kính mời quý vị cùng theo dõi để biết rõ thêm về nét hay của loại đàn này. (P2)