Những bữa ăn miễn phí giúp bệnh nhân tiếp tục điều trị ở bệnh viện

Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, ngoài nhà hàng 0 đồng, nhóm này cũng giúp các phần cơm thiện nguyện cho các bệnh nhân đang nằm bệnh viện. Phóng viên SBTN tường trình sau đây: