Những bông hoa biển

Người lính hải quân VNCH là những chiến sĩ anh hùng ,bởi vì họ sinh ra trên một mảnh đất của một dân tộc anh hùng, thừa hưởng những truyền thống yêu nước và kinh nghiệm đấu tranh kiên cường của cha ông để lại, vì vậy qua cuộc chiến tranh tàn khốc, họ đã hy sinh để giữ được bình yên chủ quyền biển đảo của dân tộc. Vì vậy, khi nói về những bông hoa thật đẹp ngoài biển cả, chúng ta không bao giờ quên được hình ảnh của những người chiến sĩ hải quân đã bỏ mình trên biển cả để giữ vững từng tấc đất quê hương…