Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Những Anh Hùng Trong Vùng Bão Lũ Ở Houston

Những Anh Hùng Trong Vùng Bão Lũ Ở Houston

Người xưa thường nói thời thế tạo anh hùng. Khi cơn bão Harvey tấn công vào Texas, đã có rất nhiều anh hùng xuất hiện. Trong đó phải phải kể đến những người mặc sắc phục cảnh sát. Họ đã quên mình để làm nhiệm vụ cứu người. Có vị cảnh sát đã hy sinh khi chiếc xe công vụ bị chìmtrong cơn lũ. Có vị cảnh sát lo cứu người dân lâm nạn trước khi cứu đến nhà mình. Chính những hành động anh hùng của những người thi hành công vụ cũng như những người dân quên mình để cứu người khác đã làm cho nước Mỹ “Great Again”.